Brabant Asperge Genootschap

 

Onze doelstellingen

Voor wie zich wil inleven in de vriendschappelijke sfeer van het Brabants Asperge Genootschap is het navolgende artikel uit de stichtingsakte een vanzelfsprekendheid:


Het Genootschap stelt zich tot doel het bevorderen van de Brabantse aspergecultuur en voorts al wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarbuiten bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het (doen) bevorderen en verbeteren van de aspergeteelt
  • De verfijning van de bereidingswijze
  • De bevordering van de consumptie van asperges
  • Het maken van propaganda voor de asperge
  • Het houden van instructieve bijeenkomsten
  • Samenkomsten waarbij het culinaire eten van de asperge centraal staat
Logo Asperges