Loading...

Eerste asperges van de volle grond

Steekmes (2)

 

Jaarlijks organiseert de stichting “het Brabants Asperge Genootschap” onder zijn aangesloten aspergetelers een competitie, welke teler de eerste asperges van de volle grond steekt.

Zodra deze eerste asperges van de volle grond zich hebben aangediend dan zullen deze ten overstaan van de pers officieel worden overhandigd.

Voor een overzicht welke telers de eer hebben gehad om deze trofee te mogen ontvangen, kijk dan in het overzicht de eerste asperge van de volle grond


 

Spelregels de eerste asperge van de volle grond van het Brabants Asperge Genootschap

 

Indien u mee wil doen aan de wedstrijd: de eerste asperge van de volle grond van het Brabants Asperge Genootschap, is het van belang dat u zich aan de onderstaande regels houdt. Het niet houden aan deze regels kan tot uitsluiting leiden.


SPELREGELS:

 

Om als aspergeteler mee te kunnen doen aan deze wedstrijd, dient u vanaf november van het voorafgaande jaar lid te zijn, als teler van het Brabants Asperge Genootschap.

Uw aspergeveld ligt in de provincie Noord Brabant.

De teelt van de asperge moet plaatsvinden in de volle grond, zonder enige vorm van verwarming. Afdekking met maximaal twee lagen folie. Minitunnels zijn toegestaan, maar slechts één tunnel per aspergebed.

De oogst moet begonnen zijn op minimaal 2000 strekkende meter aaneengesloten rijen aspergebed.

De eerste oogst moet minimaal 10 kilogram zijn en afkomstig uit de eerder genoemde 2000 meter. Deze asperges mogen niet door de teler gestoken zijn maar door de controleurs van het Brabants Asperge Genootschap.
De eerste oogst moet het begin van het aspergeseizoen kunnen inluiden. Een incidentele oogst in of na een zachte winter valt hier dus buiten.

Melding van de eerste asperge dient uitsluitend per email plaats te vinden bij het secretariaat: info@brabantseasperge.nl   
Het tijdstip van de melding is uitgangspunt bij de wedstrijd.
Een jurylid van het
Brabants Asperge Genootschap en een onafhankelijke externe deskundige komen zo spoedig mogelijk na de melding naar het opgegeven aspergeveld om te controleren of de melding juist is en of deze aan de gestelde spelregels voldoet.

Een teler kan maar één keer een melding doen in het betreffende jaar, als hij niet aan de gestelde spelregels voldoet, kan de teler geen tweede melding doen. Een tweede melding van dezelfde teler zal niet in behandeling worden genomen.

De aspergeteler mag de pers en media pas informeren, wanneer de controleurs van het Brabants Asperge Genootschap hebben meegedeeld: dat de teler de eerste asperge van de volle grond van dat jaar heeft geteeld. De teler ontvangt daar een schriftelijke verklaring van.
10 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden in overleg met het Brabants Asperge Genootschap op het land van de winnende teler.
11  De winnende teler zorgt voor een passende locatie en een lunch voor maximaal 25 personen. De lijst met genodigden wordt in onderling overleg samengesteld.
12 
De teler stelt minimaal 10 kilogram asperges ter beschikking voor deze lunch en schenkt 2 kg. aan de, bij de lunch aanwezige VIP. Deze VIP zal voorafgaande aan de lunch enkele asperges steken.
 13  Ingeval van discussie of de constatering van een tekortkoming van deze spelregels zal het bestuur van het Brabants Asperge Genootschap de uiteindelijke beslissing nemen.

 Deze regels zijn gewijzigd en ingegaan op 19 januari 2019.

De winnende teler wordt prominent vermeld op onze website. Door het Brabants Asperge Genootschap zal de pers worden ingelicht en een persbericht verzonden. Ook kan de teler zelf publiciteit regelen bij de lokale, regionale, landelijke pers en media door deze zelf te benaderen.

Top