Loading...

Vacature secretaris

Binnen het bestuur komt de vacature vacant voor een secretaris.

Onderstaand vindt u diverse info en een profielschets.

 


Info & profielschets

 

VACATURE
De Stichting Het Brabants Asperge Genootschap is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 1993 met als belangrijkste doelstelling het promoten van de Brabantse asperge. Dat gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten. Aangesloten zijn aspergetelers, restaurateurs, slager, scholen en donateurs.  Het bestuur bestaat  uit 7 leden en komt maandelijks bijeen. In het bestuur zijn de aspergetelers en de restaurateurs vertegenwoordigd.  Daarnaast is er een Raad van Advies actief die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het bestuur. Tijdens het aspergeseizoen is er een intensieve inzet van het bestuur noodzakelijk. Zie voor het activiteitenoverzicht en verdere informatie www.brabantseasperge.nlHet bestuur is op zoek ter opvolging van de huidige secretaris

PROFIELSCHETS:

SECRETARIS v/h Brabants Asperge Genootschap m/v


Werkzaamheden en activiteiten van de secretaris gedurende het gehele jaar bestaan uit:

PRIMAIR
    - ledenadministratie; mutaties ed.
    - correspondentie; beantwoorden van e-mail-, brief- en telefonisch verkeer
         (niet promotioneel)
    - notuleren van maandelijkse bestuursvergadering en uitwerken notulen
    - opstellen vergaderagenda’s in overleg met voorzitter
    - beheren van stichtingsarchief
    - aanspreekpunt voor leden

SECUNDAIR
    - verzorgen en uitwerken van de administratie van diverse activiteiten
    - begeleiding van het bestuur of bestuursleden bij uitvoering van de diverse activiteiten
    - acquisitie advertenties voor het magazine “Brabantse Asperges, van Kop tot Kuntje de Lekkerste”
    - beheer webwinkel i.s.m. tweede bestuurslid en verzorging bijbehorende administratie i.s.m. penningmeester
    - contacten met DTP-bureau t.a.v. opmaak magazine, oorkondes etc

OPTIONEEL
    - verzorging jaarlijkse verkiezing “aspergewijn v/h jaar”
    - redactielid magazine “Brabantse Asperges, van Kop tot Kuntje de Lekkerste”
    - verzorging distributie magazine d.m.v. opmaak distributielijsten

De benodigde tijdsbesteding voor primaire en secundaire werkzaamheden is gemiddeld 7 uur per week

Inlichtingen en sollicitatie richten aan het Brabants Asperge Genootschap t.a.v. de voorzitter:
    Dhr. Chris.M.A. Dekkers MPM,
    mob. 06 53 17 59 62
    mail: Chris@brabantseasperge.nl
    

Top